Intézményünk múltja

Az 1990-es évek elején az egyházi ingatlanok visszaadásáról szóló törvény lehetővé tette, hogy a korábban államosított egyházi ingatlanok az önkormányzatok és az egyház megegyezése alapján visszakerüljenek egyházi tulajdonba. Településünkön is lezajlott az átadás-átvétel: az 1900-as évek elején épült korábbi zárda épületet a helyi római katolikus egyházközség az önkormányzattól visszakapta.

Az egyházközség már az átadási tárgyalások kezdetén arról a szándékáról nyilatkozott, hogy küldetéséből adódóan az épületben szociális intézményt kíván létrehozni, majd működtetni az elsősorban Nyergesújfalun élő idősek számára.

A visszakapott ingatlan felújítását az egyházközség által létrehozott Szamaritánus Alapítvány irányította. Az épület felújítási munkálataihoz szükséges pénzadományokat a következő szervezetek biztosítottak: Egyesített Holland Alapítványok, Renovabis, Nyergesújfalu Város Önkormányzata (képviselői tiszteletdíj), Népjóléti Minisztérium, Testvérvárosok, Lakossági befizetések, vállalatok-vállalkozók, rendezvények. Fontos megemlíteni, hogy a városi önkormányzat képviselő-testülete 8 éven keresztül a tiszteletdíjának a felét intézményünk megvalósításának érdekében ajánlotta fel.

Az intézmény átadására 1998.decemberében került sor.

Először 1999 tavaszán az intézmény bentlakásos részlege, az idősek otthona kezdte meg működését: 31 fő idős ember, tartós bentlakásának biztosításával.

2002-ben kapta meg az intézmény a házi segítségnyújtásra és az étkeztetésre vonatkozó működési engedélyt.

2006-ban indítottuk az idősek nappali ellátására irányuló részlegünket, az idősek klubját.

Az elmúlt években városunk idős lakói, hozzátartozóik megismerték intézményünket, bizalommal fordulnak hozzánk, ha segítségre van szükségük.

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladatok. Ezen tevékenységeket intézményünk a Nyergesújfalu Város Önkormányzata, valamint fenntartónk, a Nyergesújfalui Plébánia között létrejött feladatátadó megállapodás alapján végzi.

Célunk, hogy minden hozzánk forduló nyergesújfalui rászoruló idős embernek a számára legmegfelelőbb szolgáltatást nyújthassuk.

Az idősek otthona az átvétel előtt, az 1900-as évek elején
Az átadott, felújított épület.