Nappali ellátás

Ezen tevékenységünk során a saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek nappali gondozását végezzük. Nappali ellátási részlegünkön elsősorban idősek ellátásáról gondoskodunk, demenciával élő időseket is fogadunk.

Kapacitás: 37 fő ( átlagos+demenciával érintett idős összesen)

Nappali ellátáson belül maximum: 12 fő demenciával élő ellátott gondozását vállalja az intézmény.

Szolgáltatáselemeink a nappali ellátásban

Gondozás

 • Egyénre szabott, tervszerű fizikai és mentális gondozást biztosítunk.
 • Felvilágosító előadásokat szervezünk.
 • Tanácsadás tartunk az egészséges életmódról.
 • Ételbemutatókat tartunk.
 • Szűrővizsgálatokat biztosítunk: vérnyomás, vércukor, testsúly mérése.
 • Szűrővizsgálatokat szervezünk külső szakember bevonásával: pl. szemészeti szűrés, bőrgyógyászati szűrés, ortopédiai szűrés.
 • Szükség esetén alap illetve szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást megszervezzük.
 • Közösen tornázunk heti rendszerességgel.
 • Segítünk az étkezésnél, figyelünk a folyadékpótlásra, szükség esetén követjük/felügyeljük a gyógyszerszedést.
 • Szükség esetén lehetőséget biztosítunk és segítünk és a fürdésben, hajápolásban, öltözködésben.
 • Egészségügyi ellátás megszervezése: kapcsolattartás házi orvossal.
 • Egészségügyi szűrések szervezése.
 • Ellátott kérése esetén fodrászt/pedikűröst hívunk. (Ennek költségei az ellátottat terhelik.

Étkeztetés

 • Az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően igény szerint ebéd biztosítása (átlagos ellátási igényű idősek esetén külön megállapodás alapján, demenciával élő ellátottaknak a szolgáltatás keretein belül).
 • Az ebéd elfogyasztható az intézmény ebédlőjében ½ 12-12-ig, vagy saját edényben hazavihető.
 • Szakorvosi javaslat alapján diétás ebéd-cukros, tejmenetes, epés, pépes-elkészítését is vállaljuk.

Szállítás

 • A nappali ellátást igénybevevőket hétköznapokon reggel ½ 8-9-ig beszállítjuk Nyergesújfalu területéről az intézménybe, majd ½ 14-15-ig hazaszállítjuk őket az intézmény gépjárművével.
 • Mozgásukban korlátozott (de az intézményi gépjárműbe önállóan beszállni képes!), családi támasz nélküli ellátottakat elszállítjuk a nyergesújfalui Tábori Lajos Rendelőintézet rendeléseire.

A szabadidő hasznos eltöltéséhez programok, foglalkozások szervezése

 • beszélgetés kortársi közösségben, tanácsadás,
 • egyházi programokon való részvétel lehetősége:
  • Mise (hetente/katolikus)
  • Istentisztelet (református istentisztelet időszakosan)
  • Imaóra (hetente/katolikus/
  • Gyónási lehetőség (havonta)
  • Időszakosan: Litánia, Keresztút
 • szabadidős programok:
  • kirándulás,
  • kézműves foglalkozások,
  • olvasás, felolvasás,
  • videózás, közös film-nézés
  • kártya, társasjáték,
  • rendezvényeken való részvétel, kiállítások látogatása,

Tanácsadás

 • Érdekképviselet, jogi problémáik megoldásának segítése.
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése.
 • Információ-nyújtás, tájékoztatás korszerű gondozási módszerekről, eszközökről.
 • Felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás.
 • Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
 • Önszerveződő csoportok működésének segítése.

Felügyelet

 • Szakképzett gondozó jelenléte az ellátásban az ellátott fizikai, egészségügyi, lelki biztonsága érdekében folyamatos.
 • Zárt udvarunk van az „elkóborlás” megelőzése érdekében.

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

 • Személyi tisztálkodási lehetőségek biztosítása.(az ellátott által hozott tisztálkodó szerekkel)
 • Mosási lehetőség- személyes ruházatra vonatkozóan-. (ellátott által biztosított mosószerrel)

Demenciával érintettek ellátás a nappali ellátáson belül

A nappali ellátásban részesülők között egyre magasabb számban jelennek meg a demenciával érintett idősek, ezért intézményünk nappali részlegén fokozott figyelmet fordítunk ellátásukra. A demenciával élő személyek nappali ellátása során a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látjuk el.

A demens idősek állapotának szinten tartásához folyamatos felügyeletre, ill. segítségre van szükség. Fokozottan ügyelünk a gyógyszerek bevételére, orvoshoz, szakorvoshoz való eljutásra, vitális paraméterek ellenőrzésére. Kiemelt figyelemmel segítünk a szociális ügyek intézésében: pl. információ nyújtása, űrlapok kitöltése.

Demenciával élő ellátottak fizikai aktivitása az elmúlt időszakban megváltozott, körülményeik miatt mozgásterük jelentősen beszűkült és ez az izoláció veszélyét rejti magában. A demens részleg lehetőséget teremthet ennek megakadályozására.

A demenciával érintett idősek nappali ellátásban való gondozása, a mentális és fizikai támogatása lelassíthatja a hanyatlás folyamatát.

A nappali ellátásban részesülő demencia kórképpel rendelkező ellátottjainknak:

a)egyéni és csoportos foglalkozásokat szervezünk napi rendszerességgel,

b) a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítjuk.

Térítési díjak

Idősek nappali ellátása / tartózkodás: 150 Ft / nap

Demens idősek nappali ellátása étkezéssel: 1400 Ft / nap

Személyi térítési díj

A szolgáltatásért fizetendő napi térítési díj nem haladhatja meg igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme egy napra jutó összegének 30%-át (étkezés igénylésével), illetve 15 %-át (amennyiben étkezést nem igényelnek). Alacsonyabb jövedelem esetén a fent megadott díjak helyett, a jövedelem alapján alacsonyabb térítési díj állapítható meg egyedileg.

A szolgáltatás igénybevételének módja:

Kérelem nyomtatványok kitöltése (honlapunkról letölthető vagy intézményünkben kérhető) és leadása intézményünkben hétköznapokon 8-15 óra között.